PROGRESS OF CONSTRUCTION OF BUILDING, LOCATED AT 9 NABEREZHNO-KHRESHCHATYTSKA STR.